Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Lĩnh vực Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018. 
04-07-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động " tín dụng đen" trên dịa bàn tỉnh. 
24-06-2019 Quyết định số 2046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. 
22-03-2019 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.445.951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner