Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Lĩnh vực Đầu tư: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm. 
12-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. 
22-05-2019 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. 
17-04-2019 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.441.012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner