Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Lĩnh vực Tài nguyên - Khoáng sản: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-04-2019 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam. 
27-03-2019 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam. 
28-02-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
01-02-2019 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner