Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Lĩnh vực Đầu tư - xây dựng: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2019 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (còn lại) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 
31-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện sửa, chữa cải tạo bảo trì, nâng cấp, mở rông trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.505.207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner