Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Cải cách hành chính: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2017 Quyết định số 4085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. 
08-11-2017 Quyết định số 3954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thủ tục hành chính bổ sung tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. 
18-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020. 
31-08-2017 Quyết định số 3200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành dưới hình thức “Bản sao y bản chính” thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương. 
24-08-2017 Quyết định số 3089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 
25-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam. 
27-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác cải cách hành chính. 
05-06-2017 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
30-05-2017 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
23-05-2017 Quyết định số 1808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020. 
11-05-2017 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-04-2017 Quyết định số 1221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam trên lĩnh vực quản lý ngân sách, lĩnh vực giá, lĩnh vực quản lý công sản, lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. 
12-04-2017 Quyết định số 1202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
16-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner