Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Quyết định số 4702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
27-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 
19-12-2016 Quyết định số 4440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 
15-12-2016 Quyết định số 4409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 
15-12-2016 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón mừng năm mới và Tết Đinh Dậu năm 2017. 
14-12-2016 Quyết định số 4405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 
08-12-2016 Quyết định số 4359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam khi từ trần. 
08-12-2016 Quyết định số 3965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
08-12-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 
05-12-2016 Quyết định số 4288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Quảng Nam. 
18-11-2016 Quyết định số 4111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017. 
19-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 
19-07-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
19-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 
14-07-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 
14-04-2016 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
05-04-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. 
09-03-2016 Quyết định số 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
21-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner