Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Đầu tư: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 
16-12-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
25-07-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 
01-07-2016 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-06-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
01-06-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 
23-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 
15-03-2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-02-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh. 
12-01-2016 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch cấp thoát nước Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030. 
06-01-2016 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2015 Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020. 
11-12-2015 Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2020. 
11-12-2015 Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner