Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi năm 2015. 
17-12-2014 Quyết định số 4001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-12-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2014 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
11-12-2014 Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố. 
11-12-2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020. 
03-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục nghề và định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-10-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-10-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
25-09-2014 Quyết định số 2935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
12-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-08-2014 Quyết định số 2470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. 
01-08-2014 Quyết định số 2361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
21-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về giá các loại đất năm 2014 và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh. 
11-07-2014 Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam. 
02-07-2014 Quyết định số 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
05-06-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
29-05-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ và khai thác hợp lý cây ươi trên địa bàn tỉnh. 
05-05-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh. 
27-03-2014 Quyết định số 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (kỳ họp thứ 09). 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner