Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Cải cách hành chính: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Quyết định số 3970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. 
06-10-2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính. 
22-05-2014 Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014. 
12-03-2014 Quyết định số 761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
13-02-2014 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner