Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2010 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Qui hoạch tổng thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
26-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 112/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
08-07-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010. 
22-04-2010 Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-04-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ. 
18-12-2009 Nghị quyết số 65/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.497.165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner