Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
30-11-2010 Quyết định số 3936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu Quảng Nam. 
12-11-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
24-08-2010 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án “Tạo việc làm cho thanh niên thông qua phát triển kinh tế địa phương tại tỉnh Quảng Nam” do tổ chức ILO tài trợ. 
11-08-2010 Quyết định số 2518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thời gian mở cửa, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-08-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. 
27-07-2010 Quyết định số 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Lập quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
26-07-2010 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam. 
22-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ. 
21-07-2010 Quyết định số 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Nam. 
16-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 
15-07-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về điều chỉnh ngày, tháng, năm thành lập và tái lập huyện Đông Giang. 
15-07-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ bổ sung 6 tháng cuối năm 2010. 
24-06-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. 
27-05-2010 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My. 
20-04-2010 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Quế Sơn. 
19-04-2010 Quyết định số 1287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kiểm tra tiếng Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-04-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
05-04-2010 Quyết định số 1122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. 
01-02-2010 Quyết định số 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner