Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2010 Quyết định số 3895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Đông Giang năm 2011 do tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam viện trợ. 
23-11-2010 Quyết định số 3834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng khu Du lịch văn hóa đa chức năng tại thành phố Hội An. 
08-11-2010 Quyết định số 3635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Bắc Trà My năm 2011 do tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam viện trợ. 
28-10-2010 Quyết định số 3510/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam. 
28-10-2010 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
18-10-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến năm 2015. 
15-10-2010 Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch Tai xanh ở lợn. 
30-09-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
23-09-2010 Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Nam Trà My. 
26-07-2010 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015. 
29-06-2010 Quyết định số 2056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-06-2010 Quyết định số 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
31-05-2010 Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Qui hoạch tổng thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Phước Sơn đến năm 2020. 
04-05-2010 Quyết định số 1457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 
24-02-2010 Quyết định số 702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner