Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Tài chính - Giá cả: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. 
10-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015. 
02-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
26-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 
23-07-2010 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá khởi điểm các loại gỗ để tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
15-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 
14-07-2010 Nghị quyết số 70/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 
14-07-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
23-06-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
17-05-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam. 
14-04-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức. 
12-04-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dự toán năm 2010 trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.506.903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner