Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Quốc phòng: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2010 của HĐND huyện. 
15-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang v ề điều chỉnh ngày tái lập huyện Tây Giang. 
15-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang thông qua Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Giang đến năm 2020. 
15-07-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang thông qua Đề án xuất khẩu lao động, đào tạo nghề giải quyết việc làm huyện Tây Giang, giai đoạn 2010-2020. 
15-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
15-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tình hình kinh tế, xã hội – an ninh, quốc phòng (KTXH-ANQP) 6 tháng cuối năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 
27-05-2010 Quyết định số 1705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo trung cấp chuyên ngành quân sự khóa I, từ năm 2010 đến 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner