Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Năng lượng: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2010 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án cấp điện cho các xã, thôn chưa có điện của tỉnh Quảng Nam theo cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên. 
14-04-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
22-03-2010 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương thức tiết giảm phụ tải hệ thống điện Quảng Nam khi thiếu nguồn quốc gia năm 2010. 
16-03-2010 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.433.815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner