Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2010 Quyết định số 3833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2010. 
20-09-2010 Quyết định số 3003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-09-2010 Quyết định số 2851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng. 
30-08-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. 
04-08-2010 Quyết định số 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2010-2012. 
14-07-2010 Quyết định số 2224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam. 
08-07-2010 Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-07-2010 Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
31-05-2010 Quyết định số 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2010. 
10-05-2010 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 
06-05-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2010. 
22-04-2010 Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập. 
22-04-2010 Quyết định số 1359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Quảng Nam năm 2010. 
22-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2010 – 2015. 
19-04-2010 Quyết định số 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 - năm học 2010 - 2011. 
05-04-2010 Quyết định số 1119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trường Trung học phổ thông Duy Tân. 
17-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 12 "Quy định thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
08-03-2010 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2010. 
08-03-2010 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.972 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner