Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2008 Quyết định số 2966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2010. 
11-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2008 của HĐND huyện. 
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
02-07-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
27-06-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc 6 tháng cuối năm 2008. 
20-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên chương trình hoạt động HĐND năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner