Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2008 Quyết định số 2817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. 
22-08-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
22-05-2008 Quyết định số 1762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác cây trồng phân tán, gỗ vườn nằm trong lưu vực và vùng phụ cận lưu vực hồ Phú Ninh. 
04-04-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh trên địa bàn tỉnh. 
04-03-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
24-01-2008 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành huyện. 
21-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh. 
03-01-2008 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định hỗ trợ kinh phí phục vụ phòng, chống các dịch bệnh nguy hại đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ nguồn ngân sách nhà nước. 
25-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp huyện Quế Sơn giai đoạn 2008-2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner