Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy: 142 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Quyết định số 4149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-12-2008 Quyết định số 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 
05-12-2008 Quyết định số 4050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam. 
03-12-2008 Quyết định số 4015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. 
03-12-2008 Quyết định số 4010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Nam. 
03-12-2008 Quyết định số 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn khoa học - công nghệ Quảng Nam. 
03-12-2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thuỷ lợi Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thú y Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống Thuỷ sản Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Quảng Nam. 
30-10-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 
21-10-2008 Quyết định số 3454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
21-10-2008 Quyết định số 3453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai. 
13-10-2008 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner