Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tài chính - Giá cả: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2009. 
18-07-2008 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Núi Thành năm 2007. 
17-07-2008 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 
17-07-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức chi đối với các Đề tài, Dự án khoa học – công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
11-07-2008 Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 
11-07-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn phê duyệt điều chỉnh dự toán thu – chi và phân bổ điều chỉnh dự toán Ngân sách huyện năm 2008. 
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2007. 
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2007. 
02-07-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2007. 
14-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
25-02-2008 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
31-01-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động HĐND năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê duyệt dự toán thu – chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner