Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Quốc phòng: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 
11-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về chương trình hoạt động của HĐND huyện Tây Giang năm 2008. 
27-06-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 
20-02-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 
25-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner