Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-05-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc thông qua Đề án phát triển CN-TTCN huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. 
25-04-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 
28-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.435.472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner