Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Tài chính - Giá cả: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006. 
03-08-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
01-08-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
01-08-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã Bình Định và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cho 2 xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc vào dự toán năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. 
23-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 
18-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
18-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 
18-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2006. 
17-07-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006. 
17-07-2007 Quyết định số 2210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá sàn các loại gỗ tịch thu để bán đấu giá sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
09-04-2007 Quyết định số 1045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh. 
03-04-2007 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh. 
07-03-2007 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung mức thu một số hoạt động dịch vụ, tư vấn tài chính và giá cả tại Quyết định số 4665/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
31-01-2007 Quyết định số 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về qui định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007. 
25-01-2007 Quyết định số 02/2007/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.433.570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner