Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Thuế - Phí và lệ phí: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2007 Quyết định số 3211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-09-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-09-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-09-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-08-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
07-06-2007 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí lái xe cơ giới đường bộ tại các trường dạy nghề và cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 
05-06-2007 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm thời quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí qua, lại cửa khẩu Nam Giang. 
25-04-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và ban hành qui định quản lý một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. 
22-03-2007 Quyết định số 867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông. 
25-01-2007 Quyết định số 337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế mới phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Tam Kỳ năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động HĐND năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner