Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Quốc phòng: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Quyết định số 4162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 
12-12-2007 Chỉ thị số 45/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2009). 
24-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My về việc bổ sung nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 
16-07-2007 Quyết định số 2202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh. 
25-01-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.506.881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner