Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thu tiền xây dựng trường; điều chỉnh Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. 
20-11-2007 Quyết định số 3700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam. 
20-11-2007 Quyết định số 3699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam. 
14-09-2007 Quyết định số 2883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Tiểu học - Chống mù chữ, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học. 
11-09-2007 Quyết định số 2843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Nam năm 2007”. 
24-08-2007 Quyết định số 2674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. 
16-08-2007 Quyết định số 2583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Đào tạo Cán bộ, Công chức tỉnh Quảng Nam. 
13-08-2007 Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008. 
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Huyện Nam Trà My chuyên đề công tác giáo dục giai đoạn 2007-2009. 
29-06-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Phú Ninh ban hành Đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục huyện Phú Ninh giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2015. 
14-06-2007 Quyết định số 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007. 
04-05-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007. 
04-05-2007 Quyết định số 1374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp Tư thục Bách khoa Quảng Nam. 
04-05-2007 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức - Kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007, tỉnh Quảng Nam. 
24-04-2007 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Quảng Nam vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. 
05-04-2007 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
26-02-2007 Quyết định số 666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 
25-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner