Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Công nghiệp: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2007 Quyết định số 3897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn thuộc UBND huyện Quế Sơn vào trực thuộc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Quảng Nam. 
28-06-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-06-2007 Quyết định số 1779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. 
11-06-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Quế Sơn giai đoạn 2007-2015. 
29-05-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Thăng Bình đến năm 2010 và 2015. 
07-05-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về việc thông qua giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007-2010. 
20-04-2007 Quyết định số 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp Quảng Nam, vốn vay ADB. 
20-04-2007 Quyết định số 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt nguồn viện trợ do tổ chức Tầm nhìn Thế giới viện trợ cho huyện Tiên Phước thực hiện Chương trình Phát triển vùng năm 2007”. 
30-03-2007 Quyết định số 978 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành dệt, may, da giày giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Quảng Nam. 
26-03-2007 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình Hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner