Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Tài nguyên - Khoáng sản: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2006 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Quảng Nam. 
26-09-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
22-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.435.939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner