Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2006 Quyết định số 3434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 
29-11-2006 Quyết định số 3427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán, bổ sung nội dung chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đã phân bổ năm 2006 cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị. 
28-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020". 
20-07-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner