Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2006 Quyết định số 3647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn tỉnh. 
11-12-2006 Quyết định số 3535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương nghiên cứu và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
28-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020". 
01-08-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm An ninh Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
31-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2006. 
27-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
26-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
08-06-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tình hình kinh tế, xã hội - an ninh, quốc phòng (KTXH-ANQP) 6 tháng cuối năm 2006. 
04-05-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010. 
27-04-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2006-2010) huyện Bắc Trà My. 
12-01-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Huyện Nam Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2006-2010). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner