Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 
18-07-2006 Quyết định số 2109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XIX về giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp – dịch vụ. 
22-05-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về Đề án thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. 
27-04-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 huyện Bắc Trà My. 
13-02-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc triển khai thực hiện chương trình hành động của huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2006 và những năm tiếp theo. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.504.632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner