Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Sức khỏe cộng đồng - Y tế: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2006 Kế hoạch số 3690/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. 
22-11-2006 Quyết định số 3368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp kinh phí cho các huyện, thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh. 
15-08-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 
26-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình v/v tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá nhằm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện Quốc gia về y tế xã và xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.448.407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner