Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Tài chính - Giá cả: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2006 Quyết định số 3616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết dư ngân sách tỉnh niên độ năm 2005 và trích lập Quỹ dự trữ tài chính năm 2006. 
29-11-2006 Quyết định số 3426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng nhu cầu và bổ sung dự toán ngân sách thực hiện cải cách tiền lương 03 tháng cuối năm 2006 theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ cho các Sở, ngành, đơn vị. 
08-11-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2007. 
08-11-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005. 
03-08-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bắc Trà My năm 2005. 
03-08-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 
31-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2005. 
27-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 
26-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình năm 2005. 
08-06-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN)năm 2005. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.446.538 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner