Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Phước Sơn về thực hiện “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 
19-09-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
27-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung quy định “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 
08-05-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
06-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
31-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner