Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Môi trường: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2006 Quyết định số 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chuyển vốn Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường năm 2006. 
19-09-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
27-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về quản lý và bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 
18-07-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.505.206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner