Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2006 Kế hoạch số 3709/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 
10-11-2006 Quyết định số 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. 
18-10-2006 Quyết định số 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
29-09-2006 Quyết định số 2802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 
14-09-2006 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề thuộc dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam. 
07-09-2006 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu hệ cử tuyển Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2006. 
28-08-2006 Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án đào tạo Trưởng Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 
16-08-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007. 
03-08-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc công nhận kết quả đào tạo nâng cao trình độ văn hóa cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn. 
26-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2006-2010. 
26-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình v/v tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá nhằm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện Quốc gia về y tế xã và xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2006-2010. 
27-04-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục huyện Bắc Trà My giai đoạn 2006 - 2010. 
28-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ chế độ ưu đãi cho giáo viên giảng dạy ở miền núi đã ban hành tại Quyết định số 36/2003/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner