Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Lĩnh vực Chế độ - Chính sách: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2006 Quyết định số 3599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ không chuyên trách xã, cán bộ thôn và tổ dân phố. 
19-10-2006 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
19-10-2006 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
17-08-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 
07-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học theo Quyết định số 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh. 
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định Công tác bảo đảm và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
28-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ chế độ ưu đãi cho giáo viên giảng dạy ở miền núi đã ban hành tại Quyết định số 36/2003/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh. 
23-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ đối với Đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã và Đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner