Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với 09 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 
03-10-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 
03-10-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm. 
03-10-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 
03-10-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021. 
03-10-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua đề án thành lập thị trấn Hương An huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
03-10-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiệm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
03-10-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
03-10-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
03-10-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoảng thu phân chia giữa các cấp địa phương. 
12-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 
12-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 
12-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế Trên địa bàn tỉnh; hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. 
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện cho vay. 
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018. 
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm. 
12-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. 
12-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-07-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 
12-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner