Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2014 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
11-12-2014 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 
11-12-2014 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 
11-12-2014 Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố. 
11-12-2014 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2014 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
11-12-2014 Nghị quyết số 138/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2015. 
11-12-2014 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo. 
11-12-2014 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2015. 
11-12-2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020. 
11-12-2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
11-12-2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
11-12-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2014 Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013. 
11-12-2014 Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
11-12-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
11-07-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
11-07-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner