Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Huyện Quế Sơn ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2010 Nghị quyết số 109/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn thông qua danh mục công trình chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2011. 
13-07-2010 Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2009. 
13-07-2010 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2004-2011. 
22-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Huyện Quế Sơn ban hành Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2010 – 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.487.534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner