Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Huyện Hiệp Đức ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015. 
18-10-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến năm 2015. 
14-07-2010 Nghị quyết số 71/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 
14-07-2010 Nghị quyết số 70/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 
14-04-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức. 
14-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã, huyện Hiệp Đức. 
18-12-2009 Nghị quyết số 67/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2010 của HĐND huyện, khóa V. 
18-12-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán ngân sách và đầu tư XDCB năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 65/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.497.163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner