Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Huyện Quế Sơn ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2008 Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 
11-07-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2008. 
11-07-2008 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc đình hoãn khởi công các công trình đầu tư trong năm 2008 và phê duyệt danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2009. 
11-07-2008 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
11-07-2008 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc đồng ý cho ông Phạm Phú Thuỷ thôi giữ chức danh Thư ký kỳ họp HĐND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
11-07-2008 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc đồng ý cho ông Huỳnh Tấn Triều thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
11-07-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn phê duyệt điều chỉnh dự toán thu – chi và phân bổ điều chỉnh dự toán Ngân sách huyện năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
25-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp huyện Quế Sơn giai đoạn 2008-2015. 
25-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND ngày 11/8/1999; Nghị quyết số 24/2005/NQ-HĐND ngày 03/8/2005 và Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND ngày 20/5/2006 của HĐND huyện Quế Sơn . 
25-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê duyệt dự toán thu – chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner