Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2008 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
21-08-2008 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho ông Nguyễn Đức Hải thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
30-07-2008 Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đổi mới, phát triển kinh hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015. 
30-07-2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. 
30-07-2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý. 
30-07-2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam. 
30-07-2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
29-04-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015. 
29-04-2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 
29-04-2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế tài chính cho thành phố Tam Kỳ. 
29-04-2008 Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 
29-04-2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner