Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Huyện Thăng Bình ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
01-08-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã Bình Định và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cho 2 xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc vào dự toán năm 2007. 
01-08-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 11/9/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ. 
01-08-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 
29-05-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 
29-05-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Thăng Bình đến năm 2010 và 2015. 
29-05-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2007-2010. 
29-05-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2007-2010. 
27-03-2007 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-03-2007 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-03-2007 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-03-2007 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Thăng Bình năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về Sửa đổi bổ sung một số điều trong chương X, quy chế hoạt động của HĐND huyện Thăng Bình Khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
29-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về chương trình hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình Khóa IX. 
29-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về nhiệm vụ năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner