Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Huyện Duy Xuyên ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2007. 
18-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2006. 
26-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên v/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc huyện Duy Xuyên. 
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Duy Xuyên về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010. 
23-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2007. 
05-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Duy Xuyên về Du lịch và Thương mại giai đoạn 2007 - 2010. 
15-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Huyện Duy Xuyên về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động HĐND năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về hoạt động HĐND năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner