Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Thành phố Tam Kỳ ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 
17-10-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
28-05-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về xã hội hóa nguồn lực đầu tư và phát triển thành phố Tam Kỳ đến năm 2015. 
28-05-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - đô thị trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (giai đoạn 2007-2015). 
25-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2007-2010. 
03-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 
26-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố Tam Kỳ năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Tam Kỳ năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch, ngân sách năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.433.607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner