Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Huyện Thăng Bình ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn thuộc huyện Thăng Bình. 
11-09-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình. 
31-07-2006 Quyết định số 526/2006/QĐ-UBND của Huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2004-2009. 
26-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình v/v tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá nhằm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện Quốc gia về y tế xã và xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2006-2010. 
26-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình năm 2005. 
26-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
26-07-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Huyện Thăng Bình về việc chia địa giới hành chính xã Bình Định để thành lập hai đơn vị hành chính mới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner