Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Huyện Tây Giang ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-06-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tình hình kinh tế, xã hội - an ninh, quốc phòng (KTXH-ANQP) 6 tháng cuối năm 2006. 
08-06-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN)năm 2005. 
08-06-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về phát triển Tổ hợp tác - Hợp tác xã, giai đoạn 2006-2010. 
08-06-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 khu Tây Bắc, Đông Nam Trung tâm hành chính huyện và Trung tâm cụm xã AZứt, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 
08-06-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Huyện Tây Giang về quản lý, sử dụng đất đai, giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.446.512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner