Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Huyện Phước Sơn ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Phước Sơn về thực hiện “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 
07-08-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Huyện Phước Sơn về nhiệm vụ và giải phápthực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 
20-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBNĐ của Huyện Phước Sơn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20-07-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Kho lưu trữ huyện Phước Sơn. 
20-07-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Huyện Phước Sơn ban hành quy định về công tác Văn thư - Lưu trữ và hoạt động của Kho lưu trữ trên địa bàn huyện Phước Sơn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.504.605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner