Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Huyện Điện Bàn ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Điện Bàn. 
18-08-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc Ban hành Đề án tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các HTX nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Điện Bàn. 
20-04-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng di tích Lịch sử -Văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Điện Bàn. 
24-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Huyện Điện Bàn về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006. 
10-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2006. 
10-01-2006 Chỉ thị số 01/2005/CT-UBND của Huyện Điện Bàn về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.505.220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner